Dawny Krasnystaw
fk_al2_008
fk_i_002
fk_i_003
fk_s_008
fk_s_012
fk_s_014
fk_s_015
MK_F_312
[MK/F/312] Krasnystaw. Dworek Starościński
MK_F_420
[MK/F/420] Krasnystaw. Spichlerz
MK_F_467_FK-staw
MK_H_935_01
[MK/H/935/01] Państwowe Gimnazjum im. Władysława Jagiełły. Lata1937-1938
MK_H_1598_POCZ01
[MK/H/1598] Szpital św. Franciszka w Krasnymstawie. 1914-1915 r.
MK_H_1642_POCZ02
[MK/H/1642] Kartka pocztowa - Ratusz w Krasnymstawie. Lata 30 - te XX wieku.
MK_H_1647_POCZ02
[MK/H/1647] Kartka pocztowa - Fragment rynku, od strony płn.- zach. w Krasnymstawie, 1956 r.
MK_H_1695_002
[MK/H/1695/002] Ulica Mostowa w Krasnymstawie. 1914-1915 r.
MK_H_1695_003
[MK/H/1695/003] Ulica Piłsudskiego w Krasnymstawie 1914-1915 r.
MK_H_1695_005
[MK/H/1695/005] Widok na zespół pojezuicki Krasnystaw, 1914 -1915 r.
MK_H_1695_008
[MK/H/1695/008] Drewniany most na rzece Wieprz. Krasnystaw, lata 1914 - 1915.
MK_H_1695_009
[MK/H/1695/009] Drewniany most na rzece Wieprz. Krasnystaw, lata 1914-1915.
MK_H_1695_010
[MK/H/1695/010] Spalony most podczas działań wojennych na rzece Wieprz. Krasnystaw, 1914 r.
MK_H_1695_016
[MK/H/1695/016] Kamienice-pierzeja południowa rynku. Krasnystaw, lata 1914-1915.
MK_H_1695_017
[MK/H/1695/017] Zniszczony Sejmik w Krasnymstawie. 1915 r.
MK_H_1695_018
[MK/H/1695/018] Krasnystaw, lata 1914-1915.
MK_H_1695_019
[MK/H/1695/019] Widok na dawną kanonię. Krasnystaw, lata 1914-1915.
MK_H_1695_021
[MK/H/1695/021] ul. Partyzantów Krasnystaw, lata 1914-1915.
MK_H_1695_022
[MK/H/1695/022] Drewniany most na rzece Wieprz. Krasnystaw, 1914-1915.
MK_H_1695_023
[MK/H/1695/023] płd. pierzeja rynku, lata 1914-1915.
MK_H_1695_024
[MK/H/1695/024] Drewniany most na rzecze Wieprz. Krasnystaw, lata 1914-1915.
MK_H_1695_025
[MK/H/1695/025] Rzeka Wieprz w Krasnymstawie od strony płd.- wsch. lata 1914-1915.
MK_H_1695_027
[MK/H/1695/027] Spław drewna. Krasnystaw, 1915 r.
MK_H_1695_028
[MK/H/1695/028] Krasnystaw zimą - widok ogólny od strony płd.- wsch., lata 1914-1915.
MK_H_1697_POCZ01
[MK/H/1697] Krasnystaw, 1914 - 1915 r. ul. Partyzantów
fk_d_001
MK_H_246
[MK/H/246] Krasnystaw, Magistrat
MK_H_247_POCZ01
[MK/H/247] Kartka pocztowa- kościół pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. ok. 1918 r.
MK_H_251
[MK/H/251] Krasnystaw. Plac 3-go Maja. 1916 r.
MK_H_265
[MK/H/265] Krasnystaw. Widok ogólny. 1933 r.
MK_H_631_POCZ01
[MK/H/631] Kartka pocztowa - Magistrat Krasnystaw. ok. 1939 r.
MK_H_657_029
[MK/H/657/029] Pierzeja północna Placu 3 Maja, Krasnystaw,1916 r.
MK_H_657_030
[MK/H/657/030] Krasnystaw od strony płd.- wsch., rzeka Wieprz. Krasnystaw, 1916 r.
MK_H_657_031
[MK/H/657/031] Widok Krasnegostawu od strony płd.,Krasnystaw, 1916 r.
MK_H_657_032
[MK/H/657/032] Widok kolegium pojezuickiego od strony zachodniej, Krasnystaw,1916 r.
MK_H_657_035
[MK/H/657/035] Widok na rzekę Wieprz i koszary wojskowe,Krasnystaw, 1916 r.
MK_H_657_044
[MK/H/657/044] Budynki mieszkalne i gospodarcze "Stoki", Krasnystaw,1916 r.
MK_H_794
[MK/H/794] Krasnystaw. Dom Sejmiku Powiatowego
MK_H_797_POCZ01
[MK/H/797] Krasnystaw, ul. Grobla. Domy drewniane pokryte gontem
MK_H_799
[MK/H/799] Krasnystaw. Widok na kościół z łąk
MK_H_1037
[MK/H/1037] Krasnystaw widok ogólny 1919 r.
MK_H_1038
[MK/H?1038] Krasnystaw. Widok na kościół od strony łąk. 1919 r.
MK_H_1039
[MK/H/1039] Krasnystaw
MK_H_1042
[MK/H/1042] Krasnystaw. Kościół parafialny
mk_h_1285_40
MK_H_1323
[MK/H/1323] Krasnystaw. Szpital św. Franciszka
MK_H_1324
[MK/H/1324] Krasnystaw. Plac 3-go Maja
MK_H_1333
[MK/H/1333] Krasnystaw. Plac 3-go Maja. 1937 r.
MK_H_1570_23_POCZ01
[MK/H/1570/23] Uroczystość 100. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.
MK_H_1640
[MK/H/1640] Krasnystaw. Komenda Obwodowa. 1930 r.
MK_H_1641
[MK/H/1641] Widok z Kopca Wdzięczności, ok. 1930 r.
MK_H_1643
[MK/H/1643] Krasnystaw. Plac 3-go Maja
MK_H_1728
[MK/H/1728] Krasnystaw