Dane kontaktowe:


Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

 

ul. Piłsudskiego 5 A

22 - 300 Krasnystaw


tel. / fax (82) 576-36-63

e-mail: sekretariat@muzeumkrasnystaw.pl

 

Wykonując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Krasnymstawie; tel. 825763663 e-mail: sekretariat@muzeumkrasnystaw.pl. Dane przetwarzamy wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na korespondencję przesłaną do nas drogą elektroniczną (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z nadawcami korespondencji). Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na przesłaną korespondencję. Każdy ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Formularz kontaktowy:


 
 
 
 

Maszpozostało znaków.