Prelekcja archeologa Konrada Grocheckiego Drukuj Email
wtorek, 10 grudnia 2013 00:00

Prelekcja Konrada Grocheckiego 6 grudnia bieżącego roku w refektarzu muzeum miała miejsce prelekcja archeologa Konrada Grocheckiego, doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego i absolwenta lubelskiej archeologii UMCS. Przygotowane przez niego wystąpienie nosiło tytuł "Szczekarzew i jego tło historyczne w perspektywie najnowszych badań". Podczas prelekcji Konrad Grochecki zaprezentował między innymi problematykę Grodów Czerwieńskich oraz przedstawił najnowszą wiedzę na ich temat. Omówił również badania archeologiczne prowadzone na wschodniej Lubelszczyźnie.

Pierwsze wzmianki historyczne na temat Szczekarzewa pochodzą z XIII wieku. W latopisie hipackim pod rokiem 1219 odczytujemy: Roku 6727 przychodził Lestko (Leszek Biały) na Daniła do Szczekarzewa broniąć mu iść na pomoc Mścisławowi, swojemu teściowi. Następna informacja pojawia się w roku 1282 i brzmi: Roku 6790 Bolesław (Bolesław II Mazowiecki) upatrzywszy czas, przyszedł w dwustu wojów w okolice Szczekarzewa i dziesięć wsi wziął i odszedł z powrotem z dumą wielką, jakby wziął ziemię całą. Później na wiele lat milkną źródła pisane. Niestety jak do tej pory nie zostały odkryte fizyczne relikty Szczekarzewa, co prawda były próby lokalizacji grodu, jednak pozostały one bez dyskusji i dalszej weryfikacji. Autor wystąpienia proponuje swój głos w sprawie lokalizacji grodziska, podpierając nową hipotezę przesłankami archeologicznymi oraz historycznymi. Przenosi tym samym hipotetycznie lokalizację na wschodni brzeg rzeki Wieprz. Wyznacza również kolejne kroki dążące do weryfikacji własnych ustaleń. Jest to co prawda początek poszukiwań miejsca po dawnym grodzie wchodzącym w skład Rusi Halicko-Włodzimierskiej, nie mniej jednak perspektywa badań jest niezwykle obiecująca. Już dziś możemy bowiem punktowo wskazać miejsce do weryfikacji w terenie drogą wykopaliskową bądź metodami nieinwazyjnymi. Należy również dodać, iż prelekcji towarzyszyła wystawa przedmiotów wczesnośredniowiecznych, które zostały przekazane do depozytu muzealnego w Krasnysmtawie przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie. Wszystkie zabytki, które znalazły się na wystawie pochodzą z terenów powiatu krasnostawskiego i można je datować na XI-XIV wiek, wystawa była tym samym dobrym tłem ilustrującym prelekcję.

Więcej informacji na temat problemu lokalizacji Szczekarzewa można przeczytać na stronie internetowej Magazynu Kulturalnego BSNK

Głos w sprawie lokalizacji latopisowego grodziska Szczekarzew