Wystawa - "Aleksander Fijałkowski. Rzeźby" Drukuj Email
poniedziałek, 31 marca 2014 00:00

Aleksander Fijałkowski 27 marca 2014 roku w salach Muzeum odbyło się otwarcie wystawy pod tytułem "Aleksander Fijałkowski. Rzeźby". Zaprezentowane na wystawie eksponaty podzielone zostały na dwie grupy: pierwsza o tematyce świeckiej, druga - sakralnej. Oprócz rzeźb można obejrzeć szkice Aleksandra Fijałkowskiego - projekty plastyczne dla rzeźb oraz ilustracje do wierszy i opowiadań.

Twórczość Aleksandra Fijałkowskiego jest bardzo charakterystyczna, wykształcił on bowiem własny, niepowtarzalny warsztat. Jego rzeźby są wysmukłe i w dużej mierze przepełnione smutkiem, na co z pewnością miały wpływ doświadczenia wojenne artysty, którym również poświęcał uwagę w swych pracach.

Aleksander Fijałkowski urodził się w roku 1908 w Lublinie, jednak losy swe związał z miejscowością Przybysławice w gminie Garbów, gdzie mieszkał całe życie. Od dziecka przejawiał talent plastyczny, którego rozwój nastąpił w pierwszych latach po II wojnie światowej. Artysta przyczynił się do popularyzacji sztuki ludowej w powiecie puławskim, będąc m.in. jednym ze współzałożycieli Puławskiego Klubu Twórców Ludowych, który w późniejszym czasie przekształcił się w Stowarzyszenie Twórców Ludowych z siedzibą w Lublinie. Aleksander Fijałkowski pełnił w nim funkcję kolejno prezesa, wiceprezesa i członka zarządu. Od początku lat 70. rzeźbiarz regularnie brał udział w wystawach, kiermaszach twórczości ludowej i spotkaniach poświęconych tej tematyce. Jego prace poświęcone tematyce sakralnej trafiły do kościołów w Szwajcarii, USA, jak również do Watykanu. Za swą działalność otrzymał wiele odznaczeń i nagród, m.in. Srebrny Krzyż Zasługi. Zmarł w roku 2000.

Wystawa będzie czynna do końca lipca br., a wszystkie prezentowane na niej eksponaty pochodzą z Muzeum Lubelskiego w Lublinie.