Konferencja naukowa IPN Drukuj Email
piątek, 12 lutego 2016 00:00

Konferencja naukowa IPN 10 lutego br. w refektarzu Muzeum odbyła się konferencja naukowa "FUNKCJONARIUSZE URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA I ICH OFIARY", zorganizowana przez Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie oraz Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Lublinie. Licznie przybyli goście mogli wysłuchać interesujące prelekcje związane z funkcjonowaniem komunistycznego aparatu bezpieczeństwa w latach 1944 - 1956.

 

dra Daniela Piekarusia (IPN Lublin): Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Krasnymstawie - historia, kadry, przestępstwa

Artura Piekarza (IPN Lublin): Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego 1944-1956 - opis projektu

Marcina Krzysztofika (IPN Lublin): Cmentarz przy ul. Unickiej w Lublinie - miejsce pochówków osób straconych w Więzieniu na Zamku w Lublinie w latach 1944-1954

 

Konferencji towarzyszyła promocja książki "FUNKCJONARIUSZE POWIATOWEGO URZĘDU BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W KRASNYMSTAWIE W LATACH 1944 - 1956". SŁOWNIK BIOGRAFICZNY oraz kwesta prowadzona przez Społeczny Komitet renowacji sekcji wojennej cmentarza parafialnego w Krasnymstawie na rzecz odnowienia mogił żołnierzy poległych w czasie działań wojennych w 1939 r.