Wystawa - Z Krasnegostawu do guberni kostromskiej Drukuj Email
poniedziałek, 07 marca 2016 00:00

Zesłańcze rysunki księdza Leopolda Zgodzińskiego 3 marca w refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie odbyło się otwarcie wystawy pt. "Z Krasnegostawu do guberni kostromskiej. Zesłańcze rysunki księdza Leopolda Zgodzińskiego". Otwarciu ekspozycji towarzyszyła prelekcja księdza kanonika Henryka Kapicy - proboszcza parafii pw. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, który w swoim wystąpieniu przybliżył postać księdza Zgodzińskiego.

 

Ksiądz Leopold Zgodziński urodził się 5 listopada 1829 roku w Markuszowie. Od lat 50-tych XIX wieku pełnił posługę wikariusza w parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie. Jednocześnie angażował się w działalność Organizacji Narodowej i został wyznaczony na naczelnika przyszłego powstania na teren powiatu krasnostawskiego. "Za czynny udział w tajnym rewolucyjnym stowarzyszeniu" został przez władze rosyjskie aresztowany 26 listopada 1862 roku. Początkowo przebywał w więzieniu na terenie twierdzy zamojskiej, a następnie został przeniesiony do cytadeli warszawskiej. 1 października 1863 roku wywieziony w głąb Rosji do guberni kostromskiej. Pierwszym miejscem zesłania był Kołogryw, gdzie przebywał od listopada 1863 do sierpnia 1864 roku, zaś lata 1864-1867 spędził w Warnawinie. Po odbyciu kary pozwolono mu wyjechać z guberni kostromskiej i osiedlić się w granicach Imperium Rosyjskiego, ale poza terenem Królestwa Polskiego. W 1871 roku znalazł się w miejscowości Iłukszta na terenie dzisiejszej Łotwy. Po ponad dwudziestoletnim pobycie w Rosji w 1885 roku przedostał się na teren zaboru austriackiego i podjął posługę jako kapelan oraz pracownik archiwum i biblioteki na zamku Sapiehów w Krasiczynie. Zmarł 24 grudnia 1889 roku w Krasiczynie. Pochowany jest na tamtejszym cmentarzu parafialnym.

Na ekspozycji prezentowane są 54 rysunki autorstwa księdza Leopolda Zgodzińskiego, które zostały wykonane na kolorowych kartkach papieru o wymiarach 13 cm x 21 cm czarnym tuszem. Dokumentują one kolejne miejsca jego pobytu. Na rysunkach można zobaczyć m.in. przykłady architektury (w większości drewnianej), jaka występowała wówczas na rosyjskiej prowincji tj. cerkwie, domy, budynki gospodarcze, wiatraki, gmachy administracji rządowej, a także plany kolejnych kwater, w których mieszkał nasz bohater. W pracach tych nasz bohater uwiecznił również przedstawicieli miejscowej ludności ukazując ich w charakterystycznych dla tamtego rejonu Rosji ubiorach. Interesowały go także narzędzia i maszyny rolnicze, czy wyroby rękodzielnicze. Wśród prezentowanych rysunków znajdują się również wizerunki herbów: guberni kostromskiej oraz powiatów kołogrywskiego i warnawińskiego. Wszystkie prezentowane na wystawie eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie. Ekspozycja czynna będzie do 30 kwietnia 2016 roku.