Wystawa grafik Antoniego Oleszczyńskiego "Wspomnienie ojczyzny" Drukuj Email
poniedziałek, 24 października 2016 00:00

wystawa grafik Antoniego Oleszczyńskiego Muzeum Regionalne w Krasnymstawie udostępniło wystawę grafik Antoniego Oleszczyńskiego "Wspomnienie ojczyzny". Jest to pierwsza część ekspozycji stałej prezentującej własne zbiory graficzne. Wystawione zostały staloryty z teki "Rozmaitości Polskie", teka "Wspomnienia polskie" oraz niewielki zbiór 11 grafik z oryginalnymi notatkami autora.

Antoni Oleszczyński to urodzony 24 stycznia 1794 roku w Krasnymstawie polski artysta grafik, autor miedziorytów oraz stalorytów. Od 1810 roku pracował jako urzędnik w kancelarii Rady Stanu Księstwa Warszawskiego, jednocześnie przygotowując się do zawodu prawnika. Jego rysunki zwróciły uwagę Nikołaja Nowosilcowa, a ten skierował go do Cesarskiej Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu gdzie w latach 1817 - 1824 studiował w pracowni N.I. Utkina.

Dzięki stypendium Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego Królestwa Polskiego przeznaczonym na dalsze studia w 1825 roku wyjechał do Paryża. Tam pobierał nauki w pracowni J.B. Régnaulta i J.T. Richomme`a. Pod ich kierunkiem wykonał w miedziorycie studium akademickie mężczyzny piłującego drzewo, za które otrzymał złoty medal w Warszawie w 1828 roku, a w 1829 roku na wystawie konkursowej we Florencji wyróżnienie i tytuł profesora Florenckiej Akademii Sztuk Pięknych.

Pierwszy staloryt, portret Tadeusza Kościuszki, wykonał w 1830 roku. Praca została przedstawiona paryskiemu Towarzystwu Filotechnicznemu. Został odznaczony medalem i przyjęto go na członka stowarzyszenia. Zamieszkał na stałe w Paryżu.

Całe życie zbierał materiały dotyczące historii i sztuki polskiej, gromadził odpisy, wykonywał przerysy i kolekcjonował ryciny czerpiąc w ten sposób inspirację do swoich grafik. Na zamówienie rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki projektował i sztychował banknoty, odtwarzał rylcem obrazy wielkich mistrzów malarstwa. Opublikował również dwa albumy graficzne: Rozmaitości polskie (1832-1833) oraz Wspomnienia polskie... (1827 - 1859). Zmarł w Paryżu 28 lutego 1879 roku.

Część wystawy poświęconą Antoniemu Oleszczyńskiemu oglądać można do 23 stycznia 2017 roku.