Wystawa - "I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. W 100. rocznicę powstania szkoły" Drukuj Email
piątek, 23 czerwca 2017 00:00

100 Lecie I LO Od 2 czerwca br. w refektarzu Muzeum można oglądać wystawę zorganizowaną w 100. rocznicę powstania I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły. Ekspozycja ma na celu przybliżenie historii szkoły poprzez prezentację archiwalnych fotografii, dwóch pierwszych sztandarów, albumu szkolnego z lat 30-tych XX wieku oraz nakryć głowy (czapka i berety). Prezentowane obiekty pochodzą zarówno od osób prywatnych (absolwentów szkoły), jak i ze zbiorów własnych Muzeum.

Początki Liceum sięgają 1917 roku. W styczniu tegoż roku dzięki zgodzie okupacyjnych władz austriackich otwarto Publiczne Gimnazjum Realne, w którym naukę rozpoczęło 77 uczniów. Siedziba szkoły mieściła się w narożnej kamienicy przy zbiegu dzisiejszej ulicy Kościuszki i Placu 3-go Maja. Personel szkoły składał się z dyrektora, którym został pochodzący z zaboru austriackiego dr Jan Wowczak (ur. 1884 r. - zm. 1935 r.) oraz 4 nauczycieli. Program nauczania opierał się w większości na programie gimnazjów z Galicji.

W lutym 1918 roku na potrzeby szkoły oddany zostaje gmach rosyjskiego gimnazjum, w którym w czasie wojny mieścił się szpital Czerwonego Krzyża. Wkrótce zmieniono również nazwę placówki na Państwowe Gimnazjum Męskie w Krasnymstawie. Od 1 września 1920 roku patronem szkoły jest Władysław Jagiełło. Pierwsi absolwenci opuścili mury szkoły w 1924 roku. W latach 1932-1933 zgodnie z przyjętą przez władze państwowe reformą szkolnictwa na bazie dotychczasowego Gimnazjum Męskiego utworzone zostało koedukacyjne 4-letnie gimnazjum oraz 2-letnie liceum. Do 1939 roku wydano 330 świadectw dojrzałości.

Po wybuchu II wojny światowej placówka funkcjonowała do 19 września 1939 roku, po czym została zamknięta. W gmachu szkoły Niemcy umieścili komendanturę miejską. Wielu nauczycieli mimo grożących represji podjęło się prowadzenia tzw. tajnego nauczania. Kroniki odnotowują, iż kilkudziesięciu absolwentów gimnazjum i liceum zginęło w latach 1939-1945.

Po wycofaniu się Niemców w końcu lipca 1944 roku okazało się, że budynek szkoły jest zdewastowany. Mimo tego już 1 września rozpoczęła się nowy rok szkolny. Dyrektorem został ponownie Kazimierz Wójtowicz, który kierował placówką od 1933 roku. Do szkoły wrócili również niektórzy nauczyciele z okresu międzywojennego i okupacji (łącznie zatrudnionych było ich 29). Utworzone zostały cztery klasy licealne: humanistyczne i matematyczno-fizyczne. Do szkoły uczęszczało łącznie 546 uczniów. Pierwsza matura odbyła się w listopadzie 1944 roku. Przystąpili do niej uczniowie, którzy naukę w szkole rozpoczęli jeszcze przed wybuchem wojny, a następnie kształcili się na tajnych kompletach. W "Jagielle" funkcjonowało również Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych.

W 1947 roku w ramach reformy szkolnictwa zlikwidowano gimnazja. Jako kontynuacja podstawówek stworzone zostały licea z klasami od VIII do XI. W związku tymi zmianami w miejsce Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Władysława Jagiełły zostało przekształcone w Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły.

Rok szkolny 1966/1967 to początek kolejnej reformy. Okres nauki w szkole podstawowej wydłużono do 8 lat, licea natomiast miały odtąd kształcić w cyklu czteroletnim. W 1965 roku rozpoczęła się budowa nowego gmachu szkoły przy ówczesnej ulicy Nocznickiego (obecnie Piłsudskiego). Nauka w nowym budynku rozpoczęto w 1967 roku. W następnym roku do użytku oddany został internat. Wybudowane wówczas obiekty służą szkole do dzisiaj. Kolejne zmiany w organizacji szkoły nastąpiły w końcu lat dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to po szkole podstawowej wprowadzono 3-letnie gimnazja, a po nich 3-letnie licea.