Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5A, 22-300 Krasnystaw

tel./fax 82-576-3663

 Informujemy, że w miesiącu styczniu 2018 roku w dniach 6, 13, 20 i 27 (soboty),
Muzeum Regionalne w Krasnymstawie będzie nieczynne dla zwiedzających.
W pozostałe dni tygodnia oraz w niedziele godziny otwarcia muzeum pozostają bez zmian.

 

Posiedzenie Rady Muzealnej Drukuj Email
czwartek, 14 grudnia 2017 00:00

13 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum działającej przy Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady oraz Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Sekretarz Powiatu Wojciech Hryniewicz, i Pan Marek Majewski - dyrektor krasnostawskiego muzeum. Głównym tematem posiedzenia było omówienie działań organizacyjno-gospodarczo-kulturalnych, zrealizowanych od sierpnia do grudnia 2017 roku, a także nakreślenie zadań na rok przyszły.

Dotychczasowa 5 miesięczna działalność muzeum, a więc okres prowadzenia placówki przez nowego dyrektora Marka Majewskiego, została pozytywnie oceniona przez Starostę Krasnostawskiego oraz Radę Muzealną. Natomiast za najważniejsze przedsięwzięcia, które zostały zaplanowane do realizacji w roku 2018, uznano jubileusz 60-lecia istnienia muzeum oraz włączenie się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczestnicy spotkania zaakceptowali również inne zamierzenia dyrektora placówki przewidziane w planie działalności na 2018 rok, wnosząc przy tym swoje uwagi i propozycje. Jednym z priorytetów będzie pozyskiwanie środków pozabudżetowych poprzez poszukiwanie sponsorów, a także udział w projektach unijnych oraz organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również inne instytucje. Zaproponowano także zorganizowanie konferencji naukowej oraz wystawy poświęconej udziałowi mieszkańców Krasnegostawu i okolic w powstaniu styczniowym. Ponadto w kontekście Roku Niepodległościowego zadeklarowano wzajemną współpracę pod względem merytorycznym i organizacyjnym, przy okazji różnego rodzaju planowanych przedsięwzięć. Członkowie Rady Muzealnej podkreślali również rolę i wkład krasnostawskiego muzeum w życie kulturalne miasta i powiatu. Z szeroką aprobatą spotkały się podejmowane w ostatnich miesiącach działania koncentrujące się na poszukiwaniu nowych form aktywności oraz współpracy muzeum z lokalnymi kolekcjonerami i pasjonatami historii.

 

Informacje

Zdjęcia ślubne w salach muzeumInformujemy, że w salach muzeum istnieje możliwość wykonywania zdjęć ślubnych więcej>>>

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2017/2018 więcej>>>

Linki

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Miasto Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie

LGD Krasnystaw

LOT Krasnystaw

Dawny Krasnystaw - Fotografie

BIP Muzeum

Sponsorzy


Stałym sponsorem
wystaw i wydarzeń kulturalnych
Muzeum Regionalnego
w Krasnymstawie jest

BS w Izbicy


Sponsorzy wystawy
"Broń biała XIX - XX w."


Bank Spółdzielczy
w Izbicy
Bank Spółdzielczy
w Krasnymstawie