Posiedzenie Rady Muzealnej Drukuj Email
czwartek, 14 grudnia 2017 00:00

13 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum działającej przy Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Rady oraz Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, Sekretarz Powiatu Wojciech Hryniewicz, i Pan Marek Majewski - dyrektor krasnostawskiego muzeum. Głównym tematem posiedzenia było omówienie działań organizacyjno-gospodarczo-kulturalnych, zrealizowanych od sierpnia do grudnia 2017 roku, a także nakreślenie zadań na rok przyszły.

Dotychczasowa 5 miesięczna działalność muzeum, a więc okres prowadzenia placówki przez nowego dyrektora Marka Majewskiego, została pozytywnie oceniona przez Starostę Krasnostawskiego oraz Radę Muzealną. Natomiast za najważniejsze przedsięwzięcia, które zostały zaplanowane do realizacji w roku 2018, uznano jubileusz 60-lecia istnienia muzeum oraz włączenie się w obchody 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uczestnicy spotkania zaakceptowali również inne zamierzenia dyrektora placówki przewidziane w planie działalności na 2018 rok, wnosząc przy tym swoje uwagi i propozycje. Jednym z priorytetów będzie pozyskiwanie środków pozabudżetowych poprzez poszukiwanie sponsorów, a także udział w projektach unijnych oraz organizowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak również inne instytucje. Zaproponowano także zorganizowanie konferencji naukowej oraz wystawy poświęconej udziałowi mieszkańców Krasnegostawu i okolic w powstaniu styczniowym. Ponadto w kontekście Roku Niepodległościowego zadeklarowano wzajemną współpracę pod względem merytorycznym i organizacyjnym, przy okazji różnego rodzaju planowanych przedsięwzięć. Członkowie Rady Muzealnej podkreślali również rolę i wkład krasnostawskiego muzeum w życie kulturalne miasta i powiatu. Z szeroką aprobatą spotkały się podejmowane w ostatnich miesiącach działania koncentrujące się na poszukiwaniu nowych form aktywności oraz współpracy muzeum z lokalnymi kolekcjonerami i pasjonatami historii.