Podpisanie porozumienia z Aresztem Śledczym w Krasnymstawie Drukuj Email
piątek, 15 grudnia 2017 00:00

Podpisanie porozumienia o współpracy z Aresztem Śledczym W czwartek 14 grudnia br. Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, pan Marek Majewski podpisał porozumienie o współpracy z panią ppłk Anną Adamską - Dyrektorem Aresztu Śledczego w Krasnymstawie. Przedmiotem porozumienia jest wspólna realizacja zadań wynikających z programów resocjalizacyjnych uwzględniających prowadzenie działalności kulturalnej i oświatowej wobec skazanych.

Muzeum zobowiązało się do bezpłatnego udostępniania ekspozycji dla skazanych oraz prowadzenia z nimi spotkań tematycznych według corocznie ustalanego programu. Będą to m.in. wernisaże wystaw, wykłady, prelekcje, koncerty i inne inicjatywy skierowane do osób pozbawionych wolności. Wszelkie działania muzeum nakierowane będą na pielęgnowanie pamięci i rozwijanie wiedzy i zainteresowań historycznych, kształtując przy tym postawy patriotyczne, obywatelskie i empatyczne niezwykle potrzebne w procesie resocjalizacji.

Porozumienie ma charakter otwarty, a obie strony ustaliły, że w sytuacji pojawienia się nowych możliwości i koncepcji programowych możliwe jest jego poszerzenie.