Charytatywny koncert na rzecz zwierząt Drukuj Email
poniedziałek, 05 lutego 2018 00:00

Charytatywny Koncert na rzecz zwierząt 2 lutego 2018 roku w refektarzu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie odbył się charytatywny koncert na rzecz zwierząt pozostających pod opieką Stowarzyszenia Chełmska Straż Ochrony Zwierząt - Sekcja Krasnystaw. Podczas imprezy, dla licznie zgromadzonej publiczności, zagrał lubelski HIPNOŻER: BLUE EDITION będący muzycznym projektem pochodzącego z Krasnegostawu gitarzysty i realizatora dźwięku Piotra Rybczyńskiego. Wraz z zespołem, gościnnie, wystąpił wokalista Piotr Jaworski. Muzycy wykonali takie utwory jak "Ona poszła inną drogą" grupy Breakout, "Hound dog" Elvisa Presleya czy "Enjoy the silence" Depeche Mode.

Wydarzenie rozpoczęło wystąpienie dyrektora muzeum Marka Majewskiego, podczas którego podziękował obecnym za liczne przybycie. W dalszej części inspektorki CSOZ Sekcja Krasnystaw, Natalia Fałkowska i Karina Kielech wraz z wolontariuszem Stowarzyszenia Rafałem Kicińskim, zaprezentowały publiczności zwierzęta znajdujące się pod opieką krasnostawskiej sekcji CSOZ. Obecnie w domach tymczasowych współpracujących ze Stowarzyszeniem znajduje się czternaście psów i dwa króliki przeznaczone do adopcji.

"Biletem wstępu" na imprezę była karma dla zwierząt, której udało się zgromadzić aż 150 kg. Główny sponsor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie - Bank Spółdzielczy w Izbicy - również przyłączył się do zbiórki przekazując specjalistyczną karmę przeznaczoną dla psów wymagających szczególnej opieki.

Chełmska Straż Ochrony Zwierząt - Sekcja Krasnystaw działa na terenie powiatu krasnostawskiego od 2016 roku. Jest organizacją "non-profit" opierającą się na darowiznach. Od początku jej działalności do adopcji zostało wydanych ponad 200 psów i kotów, przeprowadzono kilkadziesiąt interwencji dotyczących łamania Ustawy o ochronie zwierząt. Krasnostawska Sekcja na stałe współpracuje z Urzędem Miasta Krasnystaw, urzędami sąsiednich gmin, Strażą Miejską oraz klinikami weterynaryjnymi w całym województwie. Zwierzęta, które trafiają pod opiekę organizacji zazwyczaj są bezdomne, porzucone, odebrane właścicielom, ciężko chore i potrzebujące specjalistycznej opieki.

Pomimo otrzymywanego wsparcia, potrzeby wciąż przekraczają możliwości finansowe Stowarzyszenia. Nadal pozostaje wiele zwierząt, które potrzebują pomocy. Dzięki koncertowej zbiórce zorganizowanej przy wsparciu Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie uda się pomóc części z nich.

Zapis wideo wydarzenia znajduje się na oficjalnym profilu facebookowym muzeum pod adresem www.facebook.com/muzeumkrasnystaw