Powołanie Rady Muzeum IV kadencji Drukuj Email
czwartek, 07 czerwca 2018 00:00

Rada Muzeum 25 maja br. w siedzibie Muzeum, odbyła się uroczystość pożegnania członków ustępującej rady muzealnej przy Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie oraz wręczenia nominacji członkom nowej rady. W uroczystości wzięli również udział przedstawiciele samorządu powiatowego w osobach Wicestarosty Henryka Czernieja oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Marka Nowosadzkiego.

Odchodzącą radę trzeciej kadencji tworzyli: ksiądz prałat Henryk Kapica - proboszcz parafii p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, Władysław Fedorowicz - były dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, Halina Siwiłło - historyk sztuki, emerytowany pracownik Muzeum Zamoyskiego w Zamościu, dr Ryszard Maleszyk - historyk i regionalista oraz Maria Gleń, lokalna twórczyni ludowa.

Nowo powołana Rada Muzeum będzie pracowała w składzie: ks. prałat Henryk Kapica, Władysław Fedorowicz, Marta Zorska-Swatowska - instruktor w Krasnostawskim Domu Kultury, Joanna Borecka-Hryniewicz - emerytowana nauczycielka języka polskiego oraz Marcin Wojewoda prezes Banku Spółdzielczego w Izbicy.

Zadaniem rady muzealnej jest m.in. wspieranie funkcjonowania Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją przez instytucję zadań określonych w ustawie o muzeach, a także ocena działalności i opiniowanie rocznych planów jednostki.