Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5A, 22-300 Krasnystaw

tel./fax 82-576-3663"OSA" w Muzeum Drukuj Email
środa, 10 października 2018 00:00

Występ zespołu OSA 6 października 2018 roku w muzealnym refektarzu zagościła polska sztuka ludowa w postaci występu Grupy Folklorystycznej "OSA". Podczas sobotniego występu licznie zgromadzona publiczność mogła podziwiać tańce z różnych regionów Polski, w tym także z regionu lubelskiego. Zespół zaprezentował m.in. mazurka, krakowiaka, oberka, a także taniec o nazwie osa, charakterystyczny dla naszego regionu. Popisy taneczne przeplatane były pieśniami i piosenkami ludowymi w wykonaniu dorosłych solistek oraz najmłodszych, kilkuletnich członków zespołu. Ciekawym uzupełnieniem wydarzenia były prezentacje strojów ludowych w przerwach pomiędzy tańcami. Wspaniały, pełen energii i artyzmu występ nagrodzony został gromkimi brawami na stojąco, a w dowód uznania Starosta Krasnostawski Janusz Szpak wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Markiem Nowosadzkim oraz Dyrektorem Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie Markiem Majewskim wręczyli członkom zespołu kwiaty i kosz słodyczy.

Zespół Folklorystyczny "OSA" tworzy grupa przyjaciół, którzy tańcząc w zespołach studenckich "zarazili się" folklorem. Członkowie Grupy są absolwentami Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej. Dziś każdy z nich spełnia się zawodowo i rodzinnie, ale kontynuują pasję - taniec i śpiew. "OSA" to grupa rodzinna, tańczący rodzice wciągają w folklor swoje dzieci, które biorą czynny udział zarówno w próbach jak i występach.

Grupa "OSA" prowadzi także działalność edukacyjną i charytatywną. Artyści biorą udział w licznych koncertach wspierających kwesty dla ludzi potrzebujących, prezentując program taneczny jak i wokalny. Ponadto popularyzują wiedzę o tańcach regionalnych i narodowych Polski przez współpracę z organizacjami działającymi na rzecz wymiany kulturowej w kraju i za granicą oraz organizowanie spotkań o charakterze edukacyjnym z obcojęzycznymi studentami uczelni wyższych np. studentów obcojęzycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Sponsorem wydarzenia był Bank Spółdzielczy w Izbicy.

 

 

Informacje

Zdjęcia ślubne w salach muzeumInformujemy, że w salach muzeum istnieje możliwość wykonywania zdjęć ślubnych więcej>>>

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2018/2019 więcej>>>

Linki

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Miasto Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie

LGD Krasnystaw

LOT Krasnystaw

Dawny Krasnystaw - Fotografie

BIP Muzeum

Sponsorzy


Stałym sponsorem
wystaw i wydarzeń kulturalnych
Muzeum Regionalnego
w Krasnymstawie jest

BS w Izbicy