Tajemnice pochowane w kurhanach Drukuj Email
środa, 19 czerwca 2019 00:00

Kurhany 14 czerwca br. w siedzibie muzeum odbyło się otwarcie nowej wystawy czasowej pt. "Złoto, krzemień i glina. Tajemnice pochowane w kurhanach. Mogiły z Białki i Stryjowa". Eksponowane są na niej zabytki ruchome odkryte podczas badań archeologicznych kurhanów (kopców ziemnych) w Białce i Stryjowie w latach 2013-2015. Pracami badawczymi kierował wówczas dr hab. Paweł Włodarczak z Instytutu Archeologii PAN, Ośrodek Archeologii Gór i Wyżyn w Krakowie.

Spośród zabytków na szczególną uwagę zasługują: ozdoba w kształcie blaszki ze złota z przymocowanym do niej miedzianym drucikiem, zausznice z miedzi, kościany paciorek rurkowaty, wisiorki z kłów dzika i psa, amulety z szabli dzika, ornamentowana szpila kościana, grocik strzał do łuku , a także narzędzia krzemienne i kościane.

Na ekspozycji pokazano również eksponaty pochodzące ze starszych badań archeologicznych kurhanów w Białce, przeprowadzonych w latach 1982-83 pod kierownictwem mgr Edmunda Mitrusa, na zlecenie ówczesnych Pracowni Konserwacji Zabytków w Lublinie (obiekty te na stałe znajdują się w zbiorach Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie). Na uwagę zasługują naczynia gliniane lepione ręcznie, w tym puchar zdobiny ornamentem jodełki i amfora, jak również topór kamienny oraz licznie reprezentowane fragmenty naczyń glinianych, narzędzia krzemienne, a także bryły polepy oraz przepalone kości ludzkie.

Prezentowane na wystawie zabytki ruchome odkryto w przeważającej większości w grobach ciałopalnych w obstawie kamiennej, pod usypanymi kurhanami. Datowane są na schyłkowy neolit i wczesną epokę brązu (ok.2500/2200 - 1500 p. n. e) oraz wczesne średniowiecze (VIII - X w. n. e). W celu przybliżenia zagadnienia, na potrzeby wystawy wykonano rekonstrukcję stosu ciałopalnego oraz kurhanu.

Wystawa adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, pragnących poznać zwyczaje pogrzebowe oraz związane z nimi tajemnice w czasach, z których jedynym świadectwem działalności człowieka są "skarby" ukryte w ziemi.

Ekspozycja dostępne będzie do 31 sierpnia br., a jej autorami są: Elżbieta Sobczuk i Konrad Grochecki.