Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5A, 22-300 Krasnystaw

tel./fax 82-576-3663

 


Informujemy, że Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zostało ponownie otwarte dla zwiedzających.
Prosimy o zapoznanie się z reguleminem zwiedzania
[regulamin zwiedzania muzeum]
 III edycja konkursu plastycznego Drukuj Email
wtorek, 03 grudnia 2019 00:00

Konkurs plastyczny Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zaprasza uczniów klas I - VI szkół podstawowych do udziału w III edycji konkursu plastycznego pt. "MUZEUM PREZENTUJE". Tegoroczne zadanie polega na stworzeniu - w dowolnej dwuwymiarowej technice plastycznej - plakatu promującego zbiory Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Konkurs trwać będzie od 6 grudnia 2019 roku do 10 stycznia 2020 roku. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie. 

 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

"MUZEUM PREZENTUJE"

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KLASY I-VI

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest MUZEUM REGIONALNE W KRASNYMSTAWIE
 2. Konkurs rozpoczyna się 06 grudnia 2019 r. i trwać będzie do 10 stycznia 2020 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: "MUZEUM PREZENTUJE!" - zadanie polega na wykonaniu w dowolnej dwuwymiarowej technice plastycznej projektu PLAKATU promującego zbiory i zachęcającego do odwiedzin w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.
 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I - VI ze szkół:

  - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie
  - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
  - Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie
  - Szkoły Podstawowej im ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej
  - Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Jaślikowie
  - Szkoły Podstawowej im. Juliusza Słowackiego w Małochwieju Dużym
  - Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Krupem
  - Zespołu nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Krasnymstawie

 5. Prace konkursowe należy zebrać i złożyć w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie do dnia 10 stycznia 2020 roku.

 6. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice dwuwymiarowej. Temat pracy: plakat promujący zbiory Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie i zachęcający do jego odwiedzin.

 7. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką dwuwymiarową, wcześniej nieopublikowanymi.

 8. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.

 9. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

 10. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.

 11. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz umieścić ją w kopercie opisanej swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Każda praca powinna być umieszczona w oddzielnej kopercie. Do każdej koperty dołączona musi być klauzula informacyjna podpisana przez prawnego opiekuna ucznia. Klauzulę podpisać też musi nauczyciel prowadzący. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą kwalifikowane do konkursu.

 12. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. 13. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez przekazanie stosownej informacji szkole laureata. Dodatkowo informacje zawierające tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców umieszczone zostaną na stronie internetowej oraz profilu facebookowym Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
 4. Nagrodą dla laureatów trzech pierwszych miejsc są kolejno:
  Miejsce 1 - Aparat fotograficzny Fujifilm Instax Mini 9 z kompletem wkładów, "Krótka historia fotografii. Kieszonkowy przewodnik po kierunkach, dziełach, tematach i technikach" autorstwa S.I. Haydn, szkicownik Canson, zestaw kredek akwarelowych, zestaw ołówków różnej twardości, paczka słodyczy
  Miejsce 2 - "Krótka historia fotografii. Kieszonkowy przewodnik po kierunkach, dziełach, tematach i technikach" autorstwa S.I. Haydn, plecak lub torba, szkicownik Canson, zestaw kredek akwarelowych, zestaw ołówków różnej twardości, paczka słodyczy
  Miejsce 3 - "Krótka historia fotografii. Kieszonkowy przewodnik po kierunkach, dziełach, tematach i technikach" autorstwa S.I. Haydn, szkicownik Canson, zestaw kredek akwarelowych, zestaw ołówków różnej twardości. Przyznane zostaną również wyróżnienia.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.
 8. Finał konkursu odbędzie się 28 stycznia 2020 roku w siedzibie Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

Postanowienia końcowe

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystanie pracy w celu komercyjnym przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, ekspozycję pracy podczas uroczystości przyznania nagród, prezentację pracy na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie oraz stronie facebookowej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie, na stronie fb Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie oraz u nauczycieli plastyki/sztuki. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu

KONTAKT

tel. 82 576-36-63
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

konkursplastyczny3edycja[plakat]m

 

Informacje

Zdjęcia ślubne w salach muzeumInformujemy, że w salach muzeum istnieje możliwość wykonywania zdjęć ślubnych więcej>>>

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2019/2020 więcej>>>

Linki

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Miasto Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie

LGD Krasnystaw

LOT Krasnystaw

Dawny Krasnystaw - Fotografie

BIP Muzeum

Sponsorzy


Stałym sponsorem
wystaw i wydarzeń kulturalnych
Muzeum Regionalnego
w Krasnymstawie jest

BS w Izbicy