AKTUALNE WYSTAWY CZASOWE


   

Wystawa - "Broń biała XIX-XX w."

 

Na ekspozycji można obejrzeć blisko sześćdziesiąt militariów, pochodzących zarówno ze zbiorów własnych krasnostawskiego muzeum, jak i użyczonych przez prywatnych kolekcjonerów: Ryszarda Skibę i Zbigniewa Antoniaka. Historia Polski w XIX i XX wieku sprawiła, że walczący o niepodległość ojczyzny w wojnach oraz powstaniach polscy żołnierze i partyzanci posługiwali się w większości bronią obcą. Stąd na wystawie prezentowane są m.in. szable, bagnety, tasaki, kindżały i kordziki, wykonane zarówno w krajowych, jak i zagranicznych tj. m.in. austriackich, francuskich, niemieckich, rosyjskich, brytyjskich wytwórniach. Można na niej obejrzeć ponad dwadzieścia szabel oficerskich i żołnierskich, używanych zarówno w formacjach kawaleryjskich, jak pododdziałach artylerii konnej czy piechoty, w tym m.in. francuskie wz. 1822 i 1829, austriacką wz. 1861, rosyjską wz. 1913 oraz polskie wz. 1921 i 1934. Ponadto zaprezentowano także ponad dwadzieścia bagnetów m.in. francuskie wz. 1866 i 1874, brytyjskie wz. 1907 i 1913, węgierski wz. 1935 oraz polskie wz. 1927 i 1929. Ekspozycję uzupełniają popularne w armii rosyjskiej w XIX i na początku XX stulecia kindżały, a także: maczety bojowe, kordziki używane jako broń paradna w wojskach lotniczych, niemiecki sztylet z okresu II wojny światowej oraz francuska lanca kawaleryjska używana w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej.  Wystawa przedłużona do 28 lutego 2018 r.


Wystawa modeli - "Świat w miniaturze"

 

Wystawa prezentuje modele budowli, okrętów, pojazdów i samolotów, wykonane przez członków krasnostawskiego Klubu Modelarskiego MINI, istniejącego już od 1999 roku. Wybrane obiekty stanowią obecną kadrę konkursową, a jeden z nich - okręt Hindenburg - jest w trakcie uzyskiwania nominacji do Modelarskiej Kadry Narodowej na Mistrzostwa Świata w 2018 roku. Klub Modelarski MINI od początku działalności zdobył wiele nagród i wyróżnień, między innymi na konkursach międzynarodowych w randze Mistrzostw Świata i Europy modeli klasy "C" statków i okrętów. Na wystawie można zobaczyć prace Tomasza Guza, Macieja Herbuta, Jakuba Podgórskiego, Stanisława Śliwińskiego i Krzysztofa Zarębskiego. Wystawa czynna do 15 stycznia 2018 r.


 Wystawa - "Mapy topograficzne Krasnegostawu i okolic z lat 1801 -1804" 

 

Na ekspozycji zaprezentowano 10 kopii map z lat 1801 - 1804., których oryginały przechowywane są do dziś w zbiorach Archiwum Wojny w Wiedniu. Pierwotnie były one przygotowane na zlecenie Sztabu Generalnego i doskonale opisują obszar tzw. Galicji Zachodniej tj. terenów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, które zostały przyłączone do Austrii w wyniku trzeciego rozbioru. Prace przygotowawcze i kartograficzne trwały kilka lat a wykonywał je zespół ponad 30 wojskowych kartografów pod kierownictwem pułkownika Antoniego barona Mayera von Heldensfelda. Odręcznie wykonano łącznie 275 kolorowych kart (arkuszy) w większości w skali 1:14400.

Mapy obejmujące część Małopolski, dzisiejszą Lubelszczyznę, południową część Mazowsza oraz Podlasia szczegółowo oddają rozkład miejscowości, sieć dróg, rzeźbę terenu, pól, łąk, lasów, rzek, zbiorników wodnych, a także położenie kościołów, cmentarzy, młynów i krzyży przydrożnych. Na ich podstawie w roku 1808 wydany został atlas zawierający 12 czarno-białych map wykonanych techniką miedziorytu o wymiarach 44,5 x 66 cm, których autorem był Hieronim Benedicti.

W latach 1919 - 1920 zawartość archiwów wiedeńskich badał z ramienia komisji likwidacyjnej C i K monarchii prof. Instytutu Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego Ludomir Sawicki. Po powrocie do Polski opublikował dwie prace tj. "Spis map Archiwum Wojennego w Wiedniu odnoszących się do ziem polskich" (Warszawa 1921) oraz "Pułkownika Antoniego barona Mayera von Heldensfelda zdjęcia topograficzne w Polsce w latach 1801 - 1804" (Kraków 1928). W tej drugiej publikacji opisuje on sposób ich przygotowania oraz nazwiska autorów. W przypadku obiektów prezentowanych na wystawie znane są nazwiska dwóch podporuczników tj. Franza Liebetraua oraz Grunenberga (imię nieznane).

Znajdujące się na wystawie kopie map są cennym źródłem informacji na temat miejscowości dzisiejszego powiatu krasnostawskiego, w tym samego Krasnegostawu (karta 237). Na mapie miasta zostały zaznaczone m.in. nieistniejące już dzisiaj budowle takie jak: zamek, pierwszy ratusz czy też obwarowania miejskie. Na pozostałych mapach można zobaczyć m.in. Sobieską Wolę, Wysokie (k. 198); Czernięcin, Olszankę, Turobin, Żabno (k. 199); Częstoborowice, Pilaszkowice, Rybczewice (k. 219); Gorzków, Olchowiec, Piaski Szlacheckie, Żółkiewkę (k. 220); Bzowiec, Chłaniów, Płonkę, Rudnik (k. 221); Borowicę, Łopiennik Lacki, Łopiennik Ruski, Stężycę (k. 236); Izbicę, Orłów Drewniany, Orłów Murowany, Tarnogórę (k. 238); Siennicę Różaną, Zagrodę, Żdżanne (k. 252); Bończę, Kraśniczyn, Wojsławice (k. 253).

Zakup wszystkich pozyskanych przez Muzeum map topograficznych prezentowanych na wystawie został sfinansowany ze środków miasta Krasnystaw. Zaprezentowane na wystawie kopie map zostały wykonane techniką druku wysokiej rozdzielczości, a w celu lepszej prezentacji mają wymiary niemal dwukrotnie zwiększone w stosunku do oryginałów.