Wystawa - "Początek i koniec. Biblia w sztuce - od Księgi Rodzaju do Apokalipsy Św. Jana" Drukuj Email
poniedziałek, 27 sierpnia 2012 00:00

Sąd ostatecznyW środę 22 sierpnia 2012 r. w salach Muzeum została uroczyście otwarta wystawa pt. "Początek i koniec. Biblia w sztuce - od Księgi Rodzaju do Apokalipsy Św. Jana". Na ekspozycji zaprezentowano kilkadziesiąt dzieł sztuki powstałych od końca XV do początku XX wieku. Są to grafiki, obrazy, rzeźby oraz wyroby sztuki złotniczej. Elementem łączącym wystawione eksponaty są motywy biblijne, zarówno ze Starego jak i Nowego Testamentu.

Język Pisma Świętego jest obrazowy, co znaczy, że zapisane w niej treści i wartości przekazywane są odbiorcy poprzez różne opowieści, które przemawiają do wyobraźni, łatwo zapadają w pamięć i skłaniają do refleksji. Indywidualne losy ludzi ulegają uogólnieniu i stają się uniwersalne, przez co są łatwe do odczytania zawsze i wszędzie, i ciągle aktualne. Z tego powodu Biblia ma ogromny wpływ na światopogląd, kulturę i język mieszkańców całego świata, a przy tym jest bardzo bogatym źródłem tematów i motywów podejmowanych w sztuce.

Przedstawiona na wystawie wędrówka po ilustrowanej scenami biblijnymi historii ludzkości rozpoczyna się od stworzenia człowieka i grzechu pierworodnego, a kończy na Sądzie Ostatecznym. Znajdują się na niej dzieła artystów zarówno zachodnioeuropejskich, jak i polskich. Wśród nich można oglądać m.in. grafiki Corneliusa Bosa, Lucasa Kiliana, Nicolasa Poussina, Johana i Hieronimusa Wierixów, Michaela Wolgemuta, kielich mszalny Andreasa Mackensena i obraz olejny Józefa Pankiewicza.

Prezentowane eksponaty pochodzą ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Klasztoru O.O. Dominikanów w Lublinie, Parafii p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, kolekcji prywatnych oraz Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

Wystawa czynna będzie do końca września.