Muzeum Regionalne w Krasnymstawie

ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5A, 22-300 Krasnystaw

tel./fax 82-576-3663

 

 

Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2016/2017 Drukuj Email
piątek, 30 września 2016 00:00

Od września 2016 r. do czerwca 2017 r. Muzeum Regionalne w Krasnymstawie oferuje możliwość udziału młodzieży szkolnej w lekcjach muzealnych. Czas trwania każdej z nich planowany jest od 45 do 60 minut, a grupa biorąca w niej udział nie może przekroczyć 35 osób.

Edukacja muzealna jest cennym uzupełnieniem zajęć dydaktycznych prowadzonych w szkołach i ma na celu popularyzację archeologii, historii i etnografii oraz poszerzenie wiedzy uczniów.

 

Tematy proponowane na rok szkolny 2016/2017


1. Ukryte w ziemi - metody pozyskiwania zabytków archeologicznych;

2. Od kamienia łupanego do żelaza - pradzieje Krasnegostawu i okolic;

3. Pradziejowe narzędzia pracy i walki;

4. Pradziejowe ozdoby;

5. "Nie święci garnki lepią" - techniki wyrobu naczyń: zdobienie, wypalanie, szkliwienie. Proces wyrobu naczyń od A do Z;

6. Wierzenia i obrządek pogrzebowy w pradziejach;

7. Rozwój Krasnegostawu w świetle źródeł pisanych i dotychczasowych badań archeologicznych;

8. Budownictwo w pradziejach - szałasy, ziemianki, półziemianki, budowle naziemne;

9. Życie codzienne w osadzie od paleolitu po czasy nowożytne;

10. Historia Krasnegostawu i okolic XIV - XX w.;

11. Dzieje rzymskokatolickiej diecezji chełmskiej;

12. Powiat krasnostawski w czasie I wojny światowej;

13. Krasnystaw w okresie międzywojennym;

14. Powiat krasnostawski w okresie II wojny światowej;

15. Historia Żydów krasnostawskich;

16. Pieniądz na ziemiach polskich od średniowiecza do współczesności;

17. Ginące zawody;

18. Wyposażenie izby wiejskiej od końca XIX wieku do połowy XX wieku;

19. Ludowa twórczość artystyczna: malarstwo, rzeźba, wycinanki, hafciarstwo, koronkarstwo, kowalstwo, garncarstwo;

20. Obrzędy i zwyczaje doroczne: Boże Narodzenie, Wielkanoc, obrzędy weselne, święto plonów (Chmielaki), zwyczaje pogrzebowe;

21. "Strachy na Lachy". Wierzenia demoniczne w kulturze i sztuce ludowej;

22. Historia malarstwa od pradziejów do współczesności;

23. Portret trumienny w jako przykład malarstwa epoki sarmatyzmu;

24. Powstanie i historia budynku dawnego kolegium jezuickiego w Krasnymstawie - obecnie siedziby muzeum;

25. Wyposażenie dawnego dworu szlacheckiego XVIII - XX w.;

26. Sztuka renesansowa w Polsce;

27. Barok w Europie;

28. Kultura sarmacka w Rzeczypospolitej XVI - XVIII w.;

29. Klasycyzm;

30. Sztuka epoki oświecenia w Polsce;

31. Malarstwo romantyczne;

32. Realizm w malarstwie polskim;

33. Jan Matejko - życie i twórczość;

34. Sztuka Młodej Polski;

35. Malarstwo polskie dwudziestolecia międzywojennego;

36. Kierunki artystyczne w malarstwie XIX - XX wieku.

 

Lekcje muzealne mogą odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (prosimy o rezerwację terminu lekcji z dwutygodniowym wyprzedzeniem).

Zgłoszenia przyjmowane będą przez cały rok szkolny i realizowane według kolejności napływania.

Opłata za jednorazowy udział w lekcji muzealnej: 5,00 zł / os.


Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość przeprowadzenia lekcji muzealnej na inny temat niż zaproponowane powyżej.


 

Informacje

Zdjęcia ślubne w salach muzeumInformujemy, że w salach muzeum istnieje możliwość wykonywania zdjęć ślubnych więcej>>>

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna Muzeum na rok szkolny 2016/2017 więcej>>>

Linki

Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie

Miasto Krasnystaw

Chmielaki Krasnostawskie

LGD Krasnystaw

LOT Krasnystaw

Dawny Krasnystaw - Fotografie

BIP Muzeum

Sponsorzy


Stałym sponsorem
wystaw i wydarzeń kulturalnych
Muzeum Regionalnego
w Krasnymstawie jest

BS w Izbicy


Sponsorzy wystawy
"Broń biała XIX - XX w."


Bank Spółdzielczy
w Izbicy
Bank Spółdzielczy
w Krasnymstawie