Wystawa - Druki z dawnych bibliotek krasnostawskich XVI - XVIII w. Drukuj Email
czwartek, 20 grudnia 2012 00:00

Incancitcum We wtorek 18 grudnia 2012 r., w ramach podsumowania obchodów Herbarzowego Roku Kaspra Niesieckiego, w refektarzu Muzeum odbyła się druga część konferencji naukowej "Heraldyk Kasper Niesiecki SJ i jego zwizki z Krasnymstawem". Przybyli goście mogli wysłuchać przedstawionego przez dyrektora Muzeum Artura Capałę referatu o związku rodu Potockich z Krasnymstawem w XVII i XVIII wieku oraz obejrzeć przygotowaną specjalnie na tę okazję wystawę, pt. "Druki z dawnych bibliotek krasnostawskich XVI - XVIII w.".

Kasper Niesiecki, którego 330 rocznica urodzin przypada na 31 grudnia 2012 r, był wybitnym krasnostawskim jezuitą i autorem najbardziej dziś cenionego herbarza pt. "Korona Polska". Herbarz po raz pierwszy wydany został jeszcze za życia autora, w czterech tomach we Lwowie w latach 1728-1743.

W czasach Niesieckiego Krasnystaw był stolicą biskupstwa rzymskokatolickiego, a także siedzibą starostwa grodowego. W mieście działały trzy zgromadzenia zakonne tj. augustianie, bonifratrzy oraz jezuici. Przy diecezji oraz w klasztorach działały biblioteki i archiwa. Ich zbiory uległy rozproszeniu po kasacie zakonu jezuitów w 1772 roku, likwidacji diecezji chełmskiej i przeniesieniu stolicy biskupstwa do Lublina w 1805 roku oraz likwidacji zakonu augustianów po upadku Powstania Styczniowego w 1864 roku.

Na wystawie zaprezentowane zostały 22 starodruki, z czego 19 pochodzi z depozytu parafii p.w. Św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, będącej spadkobiercą krasnostawskich bibliotek (tj. parafialnej, katedralnej, jezuickiej oraz augustiańskiej), 2 ze zbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, z czego jeden wolumin przechowywany był na pewno w bibliotece o. jezuitów w Krasnymstawie, o czym świadczy odręczna sygnatura, i 1 ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Na ekspozycji dominują druki wydane w krajach Europy Zachodniej tj. m. in. w Amsterdamie, Antwerpii, Kolonii, Paryżu, Wenecji. Polskie z kolei drukowane były w Krakowie, Kaliszu, Lwowie, Warszawie.