Wystawa - "Zygmunt Tokarzewski - impresje" Drukuj Email
środa, 01 maja 2013 00:00

Zygmunt Tokarzewski - impresje Krasnostawskie muzeum rozpoczęło swoją działalność 30 kwietnia 1958 r. W ubiegły wtorek, 30 kwietnia 2013 r., w celu uczczenia 55-tej rocznicy utworzenia jednostki, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pt. "Zygmunt Tokarzewski - impresje".

Zygmunt Tokarzewski, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, był organizatorem i pierwszym kierownikiem Muzeum. Urodził się 15 maja 1907 roku w Hucie Krzeszowskiej, jako najmłodszy z czworga dzieci. Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Szczebrzeszynie i roku pracy w Bobliwie, rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1937 roku obronił pracę dyplomową uzyskując tytuł magistra sztuki.

Po studiach pracował jako nauczyciel rysunku i plastyki w Łomży. Stamtąd w 1939 r. zgłosił się jako ochotnik do wojska. W 1940 roku przybył do Krasnegostawu gdzie rozpoczął pracę w miejscowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej, a od 1943 r. pracował w krasnostawskich szkołach. Jednocześnie działał w oddziale Jana Małka ps. "Zrąb" w obwodzie AK Krasnystaw. Za swoją działalność otrzymał z Londynu Krzyż AK oraz awans na stopień oficerski. Po wojnie Zygmunt Tokarzewski pozostał w Krasnymstawie, gdzie do 1947 r. pracował jako nauczyciel plastyki w miejscowych szkołach. Zagrożony aresztowaniem za swoją działalność w AK, wyjechał do Warszawy i tam pracował w szkołach średnich jako nauczyciel rysunku i wychowawca.

W 1957 r. wrócił do Krasnegostawu i rozpoczął pracę w ówczesnym Powiatowym Domu Kultury (obecnie KDK), w którym przez pewien czas pełnił funkcję kierownika. Będąc jeszcze pracownikiem PDK podjął się misji utworzenia muzeum. Jego starania zakończyły się sukcesem i 30 kwietnia 1958 r. krasnostawskie muzeum rozpoczęło swoją działalność. Od 1 stycznia 1960 roku do 31 grudnia 1972 roku Zygmunt Tokarzewski pełnił funkcję kierownika Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Muzealnictwo stało się pasją jego życia. Pracy w muzeum poświęcał cały swój czas, siły i zdolności. Zbiory gromadził penetrując okolice, dzięki czemu ocalił od zniszczenia cenne relikty przeszłości. Wiele energii poświęcił ruinom zamku w Krupem. Toczył boje w obronie zabytkowych kamieniczek wokół rynku. Z inicjatywy Zygmunta Tokarzewskiego - jako przewodniczącego Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami w Krasnymstawie wszystkie cenne budynki zostały oznaczone biało- niebieskim znakiem szczególnej ochrony. Zainteresowanie zabytkową architekturą widoczne jest również w jego twórczości malarskiej.

Był również inicjatorem ufundowania tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci nauczycieli pomordowanych w latach 1939 - 1945, która obecnie znajduje się na ścianie budynku Domu Nauczyciela. Ten wielki miłośnik Krasnegostawu interesował się wszystkimi przejawami życia kulturalnego i brał w nich czynny udział. Za całokształt swojej pracy zawodowej, jako twórca muzeum w Krasnymstawie i jego kustosz otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi (1964 r.), Medal 30-lecia Polski Ludowej (1974 r.), odznakę Zasłużony Działacz Kultury (1964 r.), Medal KEN (1980 r.), Złotą Honorową Odznakę Filatelistów (1981 r.), Złotą Odznakę ZNP (1979 r.), a za pracę społeczną Złotą Honorową Odznakę PTTK (1978 r.). Zygmunt Tokarzewski zmarł w Krasnymstawie 28 grudnia 1981 roku. Wkrótce po jego śmierci w krasnostawskim muzeum została odsłonięta tablica poświęcona jego pamięci. 28 grudnia 1990 roku w uznaniu jego zasług radni Rady Miasta Krasnegostawu nazwali jedną z ulic jego imieniem.