Benefis Marii Gleń Drukuj Email
poniedziałek, 14 października 2013 00:00

Benefis Marii Gleń 10 października 2013 roku w refektarzu Muzeum odbył się zorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie Benefis Marii Gleń, z okazji 80-tej rocznicy urodzin lokalnej poetki. To uroczyste wydarzenie, na które przybyło wielu gości, uświetnione zostało przez występ Kapeli Ludowej z Małochwieja.

Maria Gleń urodziła się 2 września 1933 roku we wsi Zakręcie na przedmieściu Krasnegostawu, gdzie mieszka do chwili obecnej. W czasie wojny straciła ojca, matkę i babkę. Od 11 roku życia wychowywała się u ciotek, zarabiając na utrzymanie ciężką pracą. Już jako 12-letnia dziewczynka układała sobie wiersze i piosenki. Później przyszedł czas na ich zapisanie.

Mając 16 lat wyszła za mąż za byłego partyzanta Armii Ludowej. Pani Maria jest znana jako poetka ludowa (w dorobku twórczym ma wydanych 12 tomików wierszy), napisała "Bajki kolorowanki" oraz słowa do pieśni kościelnej w rocznicę Cudu Lubelskiego "Modlitwa do Madonny". Tworzy wycinanki (jej prace znajdują się w 12 krajach), jest popularyzatorką folkloru oraz animatorką kultury. Jej wiersze zostały zamieszczone prawie we wszystkich antologiach poezji ludowej, a także w wielu czasopismach regionalnych i ogólnopolskich. Uczestniczyła w Festiwalach Folklorystycznych w Kazimierzu, w Zielonej Górze, Płocku, w Zamościu czy Cepeliadzie w Warszawie. Poezja Marii Gleń jest przepełniona zadumą, powagą i refleksją nad pięknem wiejskiego krajobrazu, poczuciem nierozerwalnego związku z naturą, z ziemią. Większość wierszy Marii Gleń to utwory poświęcone rodzinnej wsi, natura staje się często głównym bohaterem utworu, poetka powierza jej swoje najbardziej intymne uczucia, zespala się z nią, traktuje jak kogoś bliskiego. Pisze także erotyki, rzadko spotykane u twórców ludowych. Próbuje też pisać fraszki i legendy, umiejętnie wykorzystując miejscową gwarę. Świadectwem popularności są prowadzone przez nią kroniki : 6 tomów formatu A4 zapełnione wpisami odbiorców jej poezji, uczestników spotkań autorskich, sympatyków. Poetka odwiedziła mieszkańców ponad sto miejscowości : wsi, miast i miasteczek w kraju i za granicą. Twórczość pani Marii była tematem wielu prac magisterskich.

Pani Maria całe dorosłe życie aktywna społecznie: pełniła kilkanaście ważnych funkcji - była między innymi radną, wiceprzewodniczącą Rady Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowej w Krasnymstawie, członkiem Rady SOP w Lublinie, sołtysem w Zakręciu (3 kadencje), działaczem, kontrolerem i członkiem Zarządu Wojewódzkiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej. Założyła na Zakręciu ZMW oraz Koło Gospodyń Wiejskich, któremu przewodniczyła przez 17 lat. Uczestniczyła w Narodowym Spisie Powszechnym oraz w Krajowym Kongresie Kultury Wsi. Pełniła obowiązki opiekuna społecznego oraz ławnika w sądzie. Przez wiele lat współpracowała z kapelą ludową w Małochwieju, pracowała aktywnie w Towarzystwie Wiedzy Powszechnej, w Klubie Kobiet przy KDK. Była jedną z założycieli i przez 30 lat prezesem Klubu Twórców Ludowych , a przez trzy kadencje wiceprezesem Zarządu Głównego STL. Należy do grona założycieli audycji Polskiego Radia "Kiermasz pod kogutkiem", której przez długie lata była korespondentem.

Za zaangażowanie i aktywność społeczną Pani Maria otrzymała wiele odznaczeń, nagród i ponad sto dyplomów. Najważniejsze z nich : "Order Serca-Matkom Wsi", Brązowy Krzyż zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski "Polonia Restituta", Nagroda im Jędrzeja Cierniaka za popularyzację obrzędów ludowych, dyplom za uczestnictwo w Międzynarodowym Przeglądzie Wycinanki, dyplom za udział w Wielkim Bostońskim Konkursie Poetyckim '94 poświęcony postaci pułkownika Kuklińskiego, dyplom Prezesa Zarządu Polskiego Radia za długoletnią pracę twórczą z "Kiermaszem pod kogutkiem", dyplom Ministra Kultury i Sztuki za zasługi w upowszechnianiu kultury ludowej, Nagroda im. Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej, odznaka honorowa "Za zasługi dla Lubelszczyzny", odznaka "Złote Karpie" za zasługi dla miasta Krasnystaw i inne.

Dzięki zaletom swojego pisarstwa pani Maria była wyróżniana także nagrodami literackimi: w Gardzienicach, w Lublinie, w konkursie poetyckim na utwór religijny podczas III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej Diecezji Lubelskiej, w Konkursie Literackim im. Jana Pocka, otrzymywała także wyróżnienia w Konkursach Poetyckich im. Sabiny Derkaczewskiej. W 2013 roku wydała 12 tomik poezji "Trzeba zbierać wspomnienia".