Konkurs plastyczny "DO ZOBACZENIA W MUZEUM" Drukuj
poniedziałek, 20 listopada 2017 00:00

Konkurs plastyczny Muzeum Regionalne w Krasnymstawie zaprasza uczniów klas I - VI szkół podstawowych z terenu miasta Krasnystaw do udziału w konkursie plastycznym pt. "DO ZOBACZENIA W MUZEUM". Zadanie polega na zobrazowaniu w dowolnej technice plastycznej jednego, wybranego eksponatu znajdującego się w zbiorach Muzeum. Konkurs rozpoczyna się 11 GRUDNIA 2017 r. i potrwa do 28 STYCZNIA 2018 r.  Dla zwycięzców przewidziane zostały nagrody. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie. 

 


REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

"DO ZOBACZENIA W MUZEUM"

DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - KLASY I-VI

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest MUZEUM REGIONALNE W KRASNYMSTAWIE
 2. Konkurs rozpoczyna się 11 GRUDNIA 2017 r. i trwać będzie do 28 STYCZNIA 2018 r.
 3. Temat prac konkursowych brzmi: "DO ZOBACZENIA W MUZEUM" - zadanie polega na zobrazowaniu w dowolnej technice plastycznej jednego, wybranego eksponatu znajdującego się w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie.
 4. W konkursie mogą brać udział uczniowie klas I - VI ze szkół:

  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie.
  - Zespół Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Krasnymstawie
  - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie

Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Prace konkursowe należy złożyć nauczycielowi plastyki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, Zespole Nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego, Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie i Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie do dnia 28 STYCZNIA 2018 roku.
 2. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice. Temat pracy: "Do zobaczenia w muzeum".
 3. Prace przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką, wcześniej nieopublikowanymi.
 4. Każdy z uczniów może przekazać tylko jedną pracę.
 5. W konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 6. Uczestnik konkursu przekazując pracę oświadcza, że przysługuje mu prawo majątkowe i osobiste do przekazanej pracy.
 7. Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz umieścić ją w kopercie opisanej swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły. Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą kwalifikowane do konkursu.
 8. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 9. Naruszenie przez uczestnika konkursu któregokolwiek z warunków oznaczać będzie nie zakwalifikowanie pracy do konkursu lub utratę prawa do nagrody.

Wyniki konkursu i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu.
 2. Kryteria oceny prac: zgodność z tematyką, estetyka pracy i oryginalność.
 3.  Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi poprzez zamieszczenie informacji zawierającej tytuły nagrodzonych prac oraz imiona i nazwiska zwycięzców na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie. Dodatkowo informacja o laureatach zostanie przekazana szkole laureata.
 4. Nagrodą dla laureatów trzech pierwszych miejsc jest stworzenie limitowanej serii pamiątek (kubeczki, pocztówki, zakładki do książek) ze zwycięskimi pracami przeznaczonej do sprzedaży w Muzeum Regionalnym w Krasnymstawie. Laureat pierwszego miejsca otrzyma - torbę, zestaw 36 kredek akwarelowych KOH-I-NOOR MONDELUZ, kubek, pocztówkę, zakładkę (z motywem swojej pracy) oraz dyplom. Laureat II miejsca otrzyma - torbę, kubek, pocztówkę, zakładkę (z motywem swojej pracy) oraz dyplom. Laureat III miejsca otrzyma - torbę, kubek, pocztówkę, zakładkę (z motywem swojej pracy) oraz dyplom. Przyznane zostaną również nagrody dla dziesięciu prac wyróżnionych - dyplomy, breloki, pocztówki i zakładki z motywem wyróżnionych prac.
 5. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
 6. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród jest ostateczna.
 7. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną.

Postanowienia końcowe

 1. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik zgadza się na wykorzystanie pracy w celu komercyjnym przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, ekspozycję pracy podczas uroczystości przyznania nagród, prezentację pracy na stronie internetowej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie oraz stronie facebookowej Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.
 2. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.
 3. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
 4. Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie oraz u nauczycieli plastyki w: Szkole Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krasnymstawie, Zespole nr 3 Przedszkola i Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego, Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Krasnymstawie i Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orląt Lwowskich w Krasnymstawie. Przekazując pracę na konkurs, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.
  b) odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
  c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
  d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

KONTAKT

tel. 82 573-36-63
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
http://www.muzeumkrasnystaw.pl

 

Regulamin konkursu w formacie pdf: [ pobierz ]