Bez strachu przed obcymi. Konferencja naukowa w Muzeum. Drukuj
wtorek, 19 września 2017 00:00

I Humanistyczna Konferencja Naukowa Aż kilkaset osób wysłuchało wykładów i prelekcji podczas Pierwszej Humanistycznej Konferencji Naukowej im. Kaspra Niesieckiego, pt. "Dawne obce wzory kulturowe - strach, fascynacja i niezrozumienie", która odbyła się 15 września br. w salach krasnostawskiego muzeum. Celem piątkowego naukowego spotkania historyków była próba zrozumienia dlaczego obce wzory kulturowe mogą, nawet współcześnie, wywoływać strach, niezrozumienie bądź fascynacje.

Wzory kultury pomimo, że świat staje się globalną wioską istnieją nieprzerwanie od początków historii człowieka. Jednakże w przeszłości było zdecydowanie mniej dróg kontaktu niż obecnie, dodatkowo zarządzały nimi najczęściej elity, a zatem niedostępne były dla mas. Można więc sobie wyobrazić, że obce wzory kultury rodziły strach, niezrozumienie, a czasami fascynacje. Pomimo upływu lat i rozwoju ludzkości, te zjawiska istnieją również i dziś. Jednak teraz dzięki mediom opory kultury puszczają swoje wiązania wśród otwartych społeczności oraz częściowo rozluźniają się wśród tych izolowanych - trwających nadal w świecie swoich przyzwyczajeń.

Inauguracji krasnostawskiej konferencji dokonał wicestarosta krasnostawski, Henryk Czerniej, który w swoim przemówieniu zauważył, iż takie wydarzenia niosą zawsze wiele dobrego dla regionu, między innymi są pierwszym krokiem do uczynienia powiatu miejscem w którym może zacząć funkcjonować nowoczesna nauka, tym samym stanie się on bardziej rozpoznawalny i kojarzony nie tylko z produkcją przemysłową i rolnictwem.

W kolejnych wystąpieniach zaprezentowało się dwunastu prelegentów reprezentujących Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższą Szkołę Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie oraz Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. Swoje wykłady mieli również pracownicy Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie.

Konferencja wzbudziła duże zainteresowanie zarówno środowiska naukowego jak i mieszkańców regionu. Na uwagę zasługuje fakt licznego udziału młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych wraz z nauczycielami historii i języka polskiego. Tematyka referatów miała dobry odbiór także wśród słuchaczy Uniwersytetu III Wieku. Na sali konferencyjnej można było zauważyć wielu lokalnych pasjonatów historii oraz animatorów i twórców kultury. W kuluarach słychać było liczne głosy aprobaty i ciepłe opinie odnośnie tego wyjątkowego, naukowo-kulturalnego wydarzenia. 

Pierwsza Humanistyczna Konferencja Naukowa została zorganizowana przez Muzeum Regionalne w Krasnymstawie, Zakład Historii Powszechnej Średniowiecznej UMCS w Lublinie oraz Koło Metodologiczne Historyków UMCS w Lublinie, a jej pomysłodawcą i inicjatorem był pracownik muzeum, Konrad Grochecki.

Wydarzeniu honorowo patronował Starosta Powiatu Krasnostawskiego oraz Burmistrz Miasta Krasnegostawu. Patronat medialny zapewniło Radio Lublin, Chełmskie Radio Bon-Ton, a także Tygodniki: Nowy Tydzień i Super Tydzień oraz Internetowy portal informacyjny Krasnostawska.pl. Ponadto internetowy Magazyn Kulturalny Brzydkie Słowo na K oraz portal hisotira.org.pl.

Organizatorzy zapewniają, że konferencja naukowa im. Kaspra Niesieckiego będzie miała kolejne edycje, ale następnym razem o zasięgu ogólnopolskim, a nawet międzynarodowym.